page_banner (1)

Կապ մեզ հետ

Գլխավոր գրասենյակի հասցեն

No. 777 Zhengyang East Road, 266106 Chengyang, Qingdao, Shandong, China

Հեռ

Ընդհանուր գործերի գրասենյակ Հեռախոս՝ +86-532-81158811

Էլ

Ընդհանուր հարցում.qtglobal@qingtegroup.com

Qingte Group Co., Ltd.


Հարցումների ուղարկում
Մեր ապրանքների կամ գնացուցակի վերաբերյալ հարցումների համար խնդրում ենք թողնել ձեր էլ.
հարցում հիմա